COVID information från SKK

På grund av ökad smittspridning inför myndigheterna vissa regionala restriktioner, i form av lokala allmänna råd. Dessa är strängare än de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten har utfärdat för hela Sverige. SKK uppmanar samtliga klubbar att följa utvecklingen noga och anpassa sin klubbverksamhet.

Läs mer på SKK