Försvarsmakten

Svenska Brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation. På uppdrag av Hemvärnet inom Armén utbildar Svenska Brukshundklubben hundförare och hundar som placeras i Försvarsmaktens olika förband. I förbandet är du i första hand soldat där du och hunden ska vara ett komplement till övrig bevakning med huvuduppgift att varna förbandet.

Patrullhundens uppgifter

Patrullhundens främsta uppgift är att med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen, varna sin förare för personer i bevakningsområdet. Hunden tränas att från fasta platser och i rörelse tydligt markera ljud i terräng. Hunden kan på mycket långa avstånd höra en människa som rör sig, och markera detta för sin förare. Hunden varnar på detta sätt sin förare för eventuella inkräktare. I rörelse kan hunden även med hjälp av sitt fina luktsinne ta upp och följa spår på marken och avslöja personer som gömmer sig i terrängen.

Som medlem i Svenska Brukshundklubben kan du utbilda dig själv och din privata hund till patrullhund genom oss.
Läs mer på SBK Tjänstehund och ladda ner Patrullhundsbroschyren:

Se video Patrullhundsutbildning på Youtube https://youtu.be/FJ6FdD-WrK0

Har ni några frågor eller vill veta mer så bara hör av er !!
Patrik Andersson
0705-82 65 57
tjh@vbkhund.se

Patrullhund