Problem vid anmälan till tävling

Information från SBK
Många har haft problem att anmäla till tävling.
Det är viktigt att man har en uppdaterad version av webbläsare då man ska hantera sitt konto, anmäla till tävlingar etc. i SBK Tävling/SSRK prov.

Uppdaterade versioner av Microsoft Edge, Firefox, Chrome och Opera rekommenderas. Internet Explorer 8 samt tidigare versioner av IE rekommenderas inte att använda.