Specialkurser/ Räddningshund

För dig som trivs med lagarbete och som med kort varsel kan följa med vid en nationell räddningsinsats tillsammans med din hund.

Räddningshundens främsta uppgift

Räddningshundens främsta uppgift är att med hjälp av sitt väl utvecklade luktsinne söka rätt på försvunna personer. Svenska Brukshundklubben har sedan 1980-talet bedrivit utbildning av räddningshundar på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Vi har inte längre någon aktiv sektion för räddningshundar på VBK. Du hittar information om räddningshundsträning och utbildning på SBK’s hemsida https://brukshundklubben.se/tjanstehund/raddningshund/

20160505_103837