Specialkurser/ Räddningshund

För dig som trivs med lagarbete och som med kort varsel kan följa med vid en nationell räddningsinsats tillsammans med din hund.

Räddningshundens främsta uppgift

Räddningshundens främsta uppgift är att med hjälp av sitt väl utvecklade luktsinne söka rätt på försvunna personer. Svenska Brukshundklubben har sedan 1980-talet bedrivit utbildning av räddningshundar på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Kontakta Susanne Helgason om du veta med om räddningshundsträning på Veberöds Brukhundsklubb

20160505_103837

Utbildning räddningshund

En räddningshundkurs varar i 1,5 år och kursdeltagarna genomgår totalt 4 prov.

  • Inträdesprov, vid kursstart
  • Delprov 1 efter 6 månader
  • Delprov 2 efter ytterligare 6 månader
  • Slutprov när kursen slutar

Alla prov måste naturligtvis vara godkända för att man ska kunna fortsätta kursen.

Läs mer om Räddningshundsträning på SBK