GDPR

Personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR

From den 25 maj 2018 införs Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), som är en EU-förordning som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas. Detta innebär hårdare regler kopplat till vilka person-uppgifter som får behandlas och på vilket sätt personuppgifter behandlas inom en organisation. Alla företag och organisationer som hanterar personuppgifter omfattas av GDPR.

Läs mer om GDPR på Datainspektionens site: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Personuppgifter Svenska Brukshundsklubben (SBK)

SBK lagrar personuppgifter för att kunna administrera ditt medlemskap och tävlingsresultat. Läs mer på SBKs GDPR sida

Personuppgifter Veberöds Brukshundsklubb VBK

VBK är personuppgiftsansvariga för hantering av våra medlemmars personuppgifter – hur de lagras, hur länge de lagras, vad de används till och hur de är skyddade från dataintrång.

Delat ansvar –  SBK och VBK

För medlemsregister (Medlem online) och tävlingssystem (SBK Tävling) finns ett delat ansvar mellan förbund, distrikt, ras- och lokalklubb samt lokalområde gällande de personuppgifter som finns där.
Läs mer om vad som räknas som personuppgifter och definition för personregister på SBK: http://brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/dataskyddsforordningen-gdpr/

Rättigheter avseende medlemsinformation och rätten att bli glömd

GDPR är framtagen för att stärka individens personliga integritet. Det som skiljer GDPR från PuL, i stora drag, är att individen ska ha bättre inblick i hur dennes uppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter.
Information som lagras om medlem ska vara korrekt (personuppgiftsansvarigs ansvar). Medlem kan uppdatera sin data hos SBK på Mina sidor

Rätten att bli glömd

Medlemmar har rätt att begära att få samtliga personuppgifter helt eller delvis raderas. Vill medlemmen bli helt glömd är det inte längre möjligt att vara medlem i Brukshundklubben då vi inte kan administrera medlemskapet. Detta regleras i medlemsvillkoren. Läs med på SBK’s sida Medlemsvillkor.

Länksamling för mer information:
Integrationsskyddsmyndigheten
Svenska brukshundsklubben GDPR
Medlemsvillkor: SBK’s sida Medlemsvillkor