VBK saknar valberedning

Hej alla medlemmar.

 

Veberöds Brukshundklubb befinner sig i en ganska besvärlig, för att inte säga allvarlig sits. Klubben d.v.s. alla oss medlemmar saknar en valberedning. Valberedningen fyller en otroligt viktig funktion, framförallt inom alla ideella föreningar.

 

Dess uppgift är att ta fram kandidater till styrelsen samt stämma av med funktionärer inom befintlig styrelse, vars mandatperiod löper ut vid kommande årsmöte, om dessa funktionärer vill fortsätta ytterligare en mandatperiod. Valberedningen skall tillsammans med medlemmarna ta fram kandidater för att fylla upp de luckor som eventuellt uppstår, till kommande årsmöte. Det kan även vara att medlemmar kontaktar valberedningen för att föreslå förändringar för kandidater som har mandat kvar, av olika anledningar. Detta har dock inte inträffat ofta inom vår brukshundklubb.

 

Vi har för närvarande en solid styrelse som sammarbetar mot gemensamma mål och gör detta på ett väldigt konstruktivt och vägvinnande sätt. Vi ser bland annat en väldigt positiv utveckling för vår ekonomi efter alla de kostnader som uppkom i samband med flytten. Inom några år kommer vi att vara helt skuldfria och då kan vår utveckling ta nya stora steg mot framtiden. Som sittande i styrelsen känner jag att vi hela tiden tar betydligt många fler steg framåt än bakåt. Alla som sitter i styrelsen är väldigt motiverade känner att vi tillsammans med våra medlemmar hela tiden utvecklas och att klubben utvecklas. Vi känner att vi verkligen både arbetar för nuet och för framtiden. Våra tankar sträcker sig just nu så långt fram som till 2027.

 

Klubben söker därför intresserade till att sitta i valberedningen. Det optimala är tre stycken. En sammankallande som sitter på 1 år och ytterligare två som sitter på 2 år. Det optimala är att de två sistnämnda överlappar varandra och väljs vartannat år, sammankallande väljs varje år.

 

Vill du läsa mer om hur allt fungerar med de SBK stadgar som klubben följer så finns de att läsa här. Här finns även valberedningens arbete beskrivet. http://www.brukshundklubben.se/Documents/2_funktionar/1_klubb_organisation/klubb/org_normalstadgar_lokalklubb_20090508.pdf

 

Finns det intresserade eller om Ni har fler frågor. Lägg ett mejl till ordforande@vbkhund.se

 

Hela texten i pdf: VBK saknar valberedning