VBK Årsmöte 6 april

Den 6 april, 19.00 är det år årsmöte på klubben. Här hittar du kallelse och alla handlingar till mötet. Välkomna 🙂

Handlingar årsmöte i pdf format.
(Dokumentet Samtliga handlingar innehåller alla dokumenten)

Kallelse årsmöte
Dagordning
Verksamhetsberättelse 2021
Verksamhetsmål 2022
Uppfyllelse av mål 2021
Rambudget 2022-2023
Valberedningens förslag
Revisionsberättelse 2021
Årsbokslut 2021
Samtliga handlingar