Till alla medlemmar i Veberöds brukshundklubb

År 2020 har varit ett annorlunda år för oss alla. Tack för ert tålamod med
alla restriktioner på grund av covid-19!

Vi har trots restriktionerna hållit fler kurser än budgeterat. Innerligt tack
alla instruktörer och andra som har gjort det möjligt. Det har delvis
kompenserat för förlorade intäkter på grund av inställda tävlingar. Vår
ekonomi är fortsatt god.

Förhoppningen är att allt börjar återgå till det normala under 2021 och att
tävlingsverksamheten ska komma igång igen. Det finns ju nu ett stort
uppdämt behov.

Vi önskar er alla en Riktigt Skön Julhelg och ett Gott Nytt 2021 med mycket
rolig hundträning!

Var rädda om varandra!
Styrelsen för Veberöds brukshundsklubb