Tävlingsbarometern

Tävlingsresultat från november och december 2017, måste läggas i röda barometerlådan på klubben,
senast den 31 januari 2018 för att resultaten ska komma med på årsmötet.