Öppen sommarträning

Så är den populära och efterfrågade öppna träningen tillbaka även i år. Vi håller igång under onsdagar med start 15 juni klockan 19:00. Vi beräknar att kunna hålla på varje onsdag till mitten av augusti då våra ordinarie kurser startar igång.

Vi tränar utan instruktörer, men hjälper varandra vid behov och vi kan göra gruppmoment gemensamt. Välkomna.