Kallelse årsmöte VBK 2017-02-28

Bifogat finns dagordningen för kommande årsmöte 2017-02-28.

Kallelse kommer endast att skickas via mejl till våra medlemmar. Vi därför samtliga medlemmar att eventuellt uppdatera mejladressen eller rentav komplettera med mejladress på SBK medlem.

Inloggning sker via denna länk http://www.sbkmedlemonline.se/

Dagordning till årsmötet i pdf. dagordning-arsmote-2017-02-28