Inbjudan träningstävlingar

Vi är välkomna att deltaga i andra klubbars träningstävlingar trots att vi inte kommer att arrangera någon egen under våren, då vår plan inte är funktionsduglig än.

Bifogat finns inbjudan med de olika träningstävlingarna. Passa på när tillfälle ges.

Inbjudan träningstävlingar