Är du intresserad av att bli tävlingsledare i lydnad eller bruks?

Nästa år kommer det ske en hel del regelförändringar som bl.a. innebär att man kommer att behöva ha två auktoriserade
tävlingsledare vid varje lydnadsprov. Vi är redan ett par stycken på klubben som är auktoriserade inom både lydnad och bruks
men vi vill gärna bli fler!! Är du intresserad av att bli tävlingsledare i lydnad och/eller i bruks så hör av dig till Angelika.

Mailadress: gelikus@hotmail.com